Egzekucja z nieruchomości a mieszkanie we współwłasności

W przypadku egzekucji z nieruchomości pozostającej we współwłasności w częściach ułamkowych komornik może zająć tylko część nieruchomości w celu przeprowadzenia egzekucji. W takim wypadku powiadamia pozostałych współwłaścicieli. Ponadto oszacowaniu wartości podlega najpierw cała nieruchomość, a następnie określana jest wartość zajętej części, proporcjonalnie do wartości całości. Dopuszczalna jest zatem egzekucja pomimo współwłasności w częściach ułamkowych. Istotnym jest również, że podmiotowi, który nabył udziały w nieruchomości wspólnej, przysługuje prawo do wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *