Ekrany akustycznie bez podatku

Ekrany akustycznie chroniące obszary działalności przemysłowej to nie urządzenia budowlane. Nie są to więc budowle, które podlegają opodatkowaniu. O wyroku informuje „Rzeczpospolita”.

Jak podaje gazeta Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców. Wydają oni własne pieniądze, żeby chronić otoczenie przed hałasami związanymi z ich działalnością. Wyrok potwierdza bowiem, że przyzakładowy ekran akustyczny na gruncie podatku od nieruchomości nie jest budowlą, czyli wymyka się tej daninie.

Dla dobra ogółu

Sprawa dotyczyła spółki, która w grudnia 2019 r. wystąpiła o interpretację w zakresie podatku od nieruchomości. Wskazała, że zajmuje się działalnością produkcyjną, a na terenie kompleksu przemysłowego ma ekrany akustyczne i dźwiękochłonne. Pozwalają one ograniczyć szkodliwy wpływ hałasu na środowisko i obniżyć go do wartości dopuszczalnych. Firma oczekiwała potwierdzenia, że opisane we wniosku obiekty nie stanowią budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Prezydent miasta z taką tezą się nie zgodził. Jego zdaniem ekrany akustyczne są urządzeniami technicznymi, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Tym samym to urządzenia budowlane – budowle podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Spółka zaskarżyła interpretację, ale – choć najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach cofnął interpretację do poprawki – ostatecznie w pierwszej instancji przegrała.

Rację przyznał jej dopiero NSA. Uznał, że ekrany akustycznie chroniące przed hałasem pochodzącym z obszarów wykonywania działalności przemysłowej (w tym przypadku hali magazynowej, placów składowych i obiektów towarzyszących na terenie centrum dystrybucji) nie stanowią urządzenia budowlanego z art. 3 pkt 9 prawa budowlanego. W konsekwencji nie stanowią budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

NSA podkreślił też, że w spornym przypadku ekrany są obiektem budowlanym niezależnym od poszczególnych obiektów przemysłowych, w tym kwalifikowanych do kategorii budynków.

Liczą się niuanse

Sąd co prawda zgodził się, że tzw. inne urządzenia technicznie – niewymienione w art. 3 pkt 9 prawa budowlanego – mogą zostać zaliczone do urządzeń budowlanych, a w konsekwencji budowli w rozumieniu ustawy podatkowej.

Ale dzieje się tak tylko, gdy zapewniają możliwość użytkowania konkretnego obiektu budowlanego – będącego budowlą – zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie całego kompleksu przemysłowego, obejmującego zarówno budowle, jak i budynki. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 257/22

Źródło: Rzeczpospolita

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *