Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej badają infrastrukturę jądrową w Polsce

Celem Zintegrowanej Misji Przeglądu Infrastruktury (Integrated Nuclear Infrastructure Review – INIR) będzie ocena stanu przygotowań zaplecza instytucjonalno-organizacyjnego dla wdrożenia, eksploatacji i likwidacji przemysłowych obiektów jądrowych w Polsce. Misja MAEA pomoże sformułować wnioski i rekomendacje dla kolejnych faz Programu. Jej przeprowadzenie zaplanowano na 2011 r.

Przedstawiciele Agencji spotkali się z Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanną Trojanowską, która zaprezentowała założenia polskiego programu jądrowego i obecny stan przygotowań do uruchomienia w 2020 r. pierwszej elektrowni atomowej.

Mieli również okazję zapoznać się z sytuacją i działaniami zaangażowanych w to przedsięwzięcie 23 instytucji: jednostkami administracji rządowej, uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, firmami energetycznymi.

Eksperci MAEA wstępnie ocenili zrealizowane dotychczas działania, z zadowoleniem przyjęli informacje o postępie prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz zmianami prawnymi. Zwrócili uwagę na napięty harmonogram przedsięwzięcia oraz na konieczność wzmocnienia kadrowego Państwowej Agencji Atomistyki i Polskiej Grupy Energetycznej.

W procesie wdrażania energetyki jądrowej Polska kieruje się koncepcją kamieni milowych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (Milestones in the Development of a National Infastructure for Nuclear Power, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1). Składa się ona z trzech głównych faz:

  •  przygotowanie decyzji o uruchomieniu programu energetyki jądrowej,
  •  przygotowanie budowy elektrowni jądrowych po podjęciu decyzji politycznej
  • działania dotyczące realizacji projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej.

Eksperci MAEA: Anne Starz – przewodnicząca delegacji, Abdelmajid Cherf – ekspert prawny, Jose Bartos – ekspert bezpieczeństwa jądrowego, Ioan Rotaru – ekspert zewnętrzny, przybyli do Polski na zaproszenie wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency) stanowi najważniejsze międzynarodowe forum rządowe w dziedzinie naukowej i technicznej współpracy dla pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Została utworzona w 1957 r. jako autonomiczna organizacja Narodów Zjednoczonych.

Członkostwo w MAEA umożliwia Polsce udział w międzynarodowych inicjatywach i programach na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa instalacji jądrowych, lepszego zabezpieczenia świata przed niebezpieczeństwem użycia ładunków jądrowych oraz dalszego rozwoju bezpiecznych dla ludzi technologii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *