Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego

Głównym tematem tegorocznego spotkania był „Europejski plan rozwoju podpisu elektronicznego i tożsamości elektronicznej”.Partycypanci forum rozmawiali o problemach związanych ze stosowaniem tych solucji w skali jednego państwa, Unii Europejskiej, a także w szerszym wymiarze międzynarodowym.

Reprezentanci krajów UE byli zgodni, że w ostatnim czasie nastąpił znaczący postęp w obszarze tworzenia regulacji prawnych dla elektronicznej komunikacji w administracji i biznesie. Dyskusje dotyczyły również usług związanych z podpisami elektronicznymi, takich jak ich transgraniczna weryfikacja.

Specjaliści z Polski i krajów UE zwracali uwagę na to, że różne rodzaje podpisów elektronicznych powinny być wdrażane przy użyciu środków, gwarantujących bezpieczeństwo odpowiednio do poziomu ryzyka implementacji. W ich opinii w przypadku, gdy jakaś czynność wymaga podpisu osoby fizycznej powinno się stosować podpis elektroniczny, opierający się na certyfikacie kwalifikowanym.

***

W X Europejskim Forum Podpisu Elektronicznego uczestniczyło 110 osób z Belgii, Białorusi, Czech, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Polski oraz Włoch. Ministerstwa Gospodarki sprawowało patronat nad forum.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *