Faktura bez NIP nabywcy – czy można odliczyć VAT

Osoba zleciła remont jednego z mieszkań i od wykonawcy otrzymała fakturę z VAT 8% na swoje imię, nazwisko oraz adres, ale bez NIP. Mimo wezwań wykonawca odmawia skorygowania faktury. Czy osoba fizyczna może odliczyć VAT z takiej faktury (bez NIP)?

Czy można odliczyć VAT z faktury bez NIP nabywcy?

Tak, osoba fizyczna może odliczyć VAT na podstawie takiej faktury, mimo że na fakturze nie ma NIP tej osoby. Jest tak pod warunkiem, że faktura nie została wystawiona do paragonu bez NIP nabywcy. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kiedy można odliczyć VAT w przypadku usług najmu?

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikom VAT przede wszystkim w zakresie, w jakim nabywane przez nich towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). W przedstawionej sytuacji warunek ten jest spełniony, gdyż nabyta usługa remontowa wykonana została w mieszkaniu, którego wynajem jest opodatkowany VAT według stawki 23%. Usługa ta została zatem wykorzystana do wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną – wynajmującego.

Czy brak NIP na fakturze uniemożliwia odliczenie VAT?

Wynajmujący, jak wynika z pytania, ma wątpliwość, czy z powodu braku jego numeru NIP na fakturze będzie miał prawo do odliczenia VAT.

Prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, NIP podatnika i NIP nabywcy, pod którym otrzymał on towary lub usługi, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.

Błędnie wystawiona faktura powinna być niezwłocznie skorygowana. W zależności od rodzaju wadliwości prawo do jej skorygowania ma zarówno sprzedawca, jak i nabywca.

Nabywca ma prawo wystawić notę korygującą, jeżeli korekta nie dotyczy pomyłek w ilości dostarczonych towarów lub zakresie wykonanych usług, ceny towaru, stawki i kwoty podatku. Przy czym ustawodawca nie zabrania skorygowania NIP nabywcy poprzez wystawienie noty. Zatem teoretycznie jest to możliwe. Jednak sprzedawca musiałby zaakceptować notę, a jak wynika z pytania, nie ma ze strony sprzedawcy usługi remontowej dobrej woli dokonywania jakichkolwiek korekt.

Zakaz korekty faktury bez NIP nabywcy dotyczy faktur wystawionych do paragonów bez tego numeru. Nie można go już uzupełnić, a organy podatkowe uznają, że są to zakupy prywatne, więc z takiej faktury nie odliczymy VAT. Zakładamy, że nie jest to faktura wystawiona do paragonu bez NIP kupującego. Dlatego ten zakaz nie obowiązuje.

Źródło: Infor.pl

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *