Firmanctwo a skutki w podatku VAT

Mianowicie, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186, 1036 ze zm.) podatnik podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności (albo obu karom łącznie), jeżeli posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, gdy przez takie działanie naraża podatek na uszczuplenie. Ustawodawca wyraźnie wskazał warunki, w których dochodzi do popełnienia przestępstwa firmanctwa.
W przypadku popełnienie tego rodzaju przestępstwa podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Wskazuje na to art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), który stanowi, że faktury, czy też dokumenty celne, które stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane (w części dotyczącej tych czynności) – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186, 1036 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *