Fiskus nadal źle liczy przedawnienie

W tym miejscu należy przywołać uchwałę całej Izby NSA z dnia 29 września 2014 r., sygn. akt: II FPS 4/13, w której stwierdzono, 5 letni termin przedawnienia jest końcowy dla wszelkich postępowań podatkowych. Zdaniem organów podatkowych ww. uchwała nie odnosiła się jednak wprost do kwestii starty a jedynie ogólnie do przedawnienia zobowiązań podatkowych. Z takim podejście fiskusa nie sposób się zgodzić, gdyż ww. uchwała zapadła właśnie na tle sporu podatnika z fiskusem o to, jak długo organy podatkowe mogą określać wysokość straty. Dodatkowo NSA w orzeczeniu z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt: II FSK 1005/13 stwierdził, iż pogląd prezentowany we wcześniejszych wyrokach (w tym także przywołanych obecnie przez DIS w Katowicach) jest już nieaktualny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *