Fiskus ulgowo potraktuje polskie stocznie

Celem planowanych zmian jest wprowadzenie szeregu udogodnień podatkowych dla podmiotów produkujących statki a tym samym wsparcie polskiego przemysłu stoczniowego.
Projekt zakłada stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0 % w odniesieniu do produkcji stoczniowej i komplementarnej. Rozszerzony również ma zostać katalog jednostek pływających, do budowy i wyposażenia których zastosowanie będzie miała preferencyjna stawka podatku.
Propozycja nowych regulacji przewiduje również możliwość wyboru przez określone podmioty między standardową formułą podatku CIT a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 %.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *