Frankowicze odetchnęli

W wyniku zmian posiadacze takich kredytów mają prawo złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosek o przejście z kredytu walutowego na kredyt w złotówkach przy obniżonych kosztach (koszty tej zmiany w 90 % pokryje bank, a w 10 % kredytobiorca). Co istotne, z nowych zasad będą mogli skorzystać kredytobiorcy, którzy nie mają innego mieszkania lub domu, a także osoby, które odziedziczyły kolejne mieszkanie lub dom po zaciągnięciu kredytu podlegającego restrukturyzacji. Dodatkowym wymogiem jest limit powierzchni mieszkania kupionego na kredyt – nie może być większe niż 100 m2 (w przypadku domu – 150 m2), chyba że kredytobiorca ma co najmniej 3 dzieci. Jednocześnie stosunek wielkości kredytu pozostałego do spłaty do wartości nieruchomości, na zakup której został zaciągnięty (tzw. wskaźnik LtV) nie może być niższy niż 80 %. Kurs przewalutowania będzie odpowiadał kursowi ogłoszonemu przez NBP w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Prace nad projektem ustawy rozpocznie teraz Senat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *