Frankowicze wywalczyli ulgę!

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów oraz jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, umorzenie części zobowiązania stanowi przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, który podlega opodatkowaniu. Umorzenie nawet części kredytu powoduje również obowiązki informacyjne po stronie banku w zakresie informacji PIT-8C.
W uzasadnieniu projektu rozporządzenia, MF wskazał, że skoro podatnik stracił możliwość regulowania zobowiązań wobec banku, to tym bardziej będzie miał trudności z zapłatą podatku. Ulga planowo ma dotyczyć umorzonych kwot wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *