Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

To dobra wiadomość dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znaleźli się w trudnej sytuacji – dzięki FWK będą mogli liczyć na pomoc nawet w kwocie 1.500,00 PLN przez okres 18 miesięcy. FWK ma mieć wartość 600 mln PLN a sfinansowany będzie przez wszystkie banki zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy podpisaną przez Prezydenta 28 października 2015 r.
FWK wspierał będzie kredytobiorców, którzy w dniu złożenia wniosku o przyznanie wsparcia będą posiadać status bezrobotnego lub znalazły się w sytuacji, w której miesięczna rata kredytu mieszkaniowego przekracza 60 % miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy. Co istotne, pomoc będzie dotyczyć zarówno kredytobiorców zadłużonych w PLN jak i w walutach obcych. Przyznana pomoc będzie zwrotna, ale nieoprocentowana, a sam zwrot ma następować po 2 latach od jej udzielenia i może zostać rozłożony aż na 8 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *