Fuzje i przejęcia – mit czy hit? – łatwa droga do sukcesu czy transakcja obarczona ogromnym ryzykiem? Jak osiągnąć sukces za pomocą fuzji i przejęć

Głównym powodem jest możliwość szybkiego osiągnięcia sukcesu. Za pomocą jednej transakcji można szybko poprawić dynamikę wzrostu, polepszyć wyniki finansowe, pozyskać nowe zasoby, poszerzyć bazę klientów i zredukować koszty. Transakcja wydaje się prosta, a korzyści ogromne i łatwo osiągalne. Według statystyki magiczny efekt synergii zostaje jednak osiągnięty jedynie w przypadku 20% – 30% wszystkich transakcji.  Faktem jest, że w przeważającej części fuzji i przejęć nie udaje się powiększyć wartości połączonych przedsiębiorstw. Nie jest to jednak wina samej koncepcji fuzji i przejęć, ale nieumiejętnego przygotowania transakcji oraz lekceważenia istotności integracji połączonych firm, nie tylko w kontekście biznesowym i finansowym, ale także kulturowym. Firmy bardzo często podążając za modą nie przygotowują się do całego procesu, nie szacują z należytą skrupulatnością i rzetelnością wartości przejmowanego przedsiębiorstwa. W Polsce aż 62% firm nie prowadzi dokładnych wyliczeń efektów ekonomicznych poprzedzających transakcje i podejmuje się transakcji licząc, że „jakoś to będzie”. Należy też pamiętać, że nawet najmniejszy błąd w procesie planowania transakcji może kosztować firmę miliony złotych. Warto zatem podchodzić do procesu transakcyjnego i integracji po transakcji z determinacją i gotowością do poniesienia kosztów, z należytą starannością wybrać potencjalne cele, dokładnie określić motywy transakcji, strategię jej przeprowadzenia oraz plan integracji, a poprzez to zmaksymalizować wszelkie korzyści wynikające z procesu fuzji i przejęć. Proces ten wymaga niewątpliwie czasu, zasobów ludzkich i nakładów finansowych, ale jest on niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

Źródła danych:
Badanie przeprowadzone przez Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK, obejmujące 38 średnich i dużych firm, które dokonały łącznie102 akwizycji, 2009
MergerMarket – serwis dostarczający informacji na temat fuzji i przejęć na świecie.

Jedna myśl na temat “Fuzje i przejęcia – mit czy hit? – łatwa droga do sukcesu czy transakcja obarczona ogromnym ryzykiem? Jak osiągnąć sukces za pomocą fuzji i przejęć”

  1. Dodatkowo należy przedmiotowe odsetki opodatkować podatkiem VAT. Do 31 grudnia 2010 r. było oczywiste, że przedmiotowe odsetki podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT, a jedynym wymogiem jest wystawienie faktury VAT oraz wykazanie tego obrotu w deklaracji VAT (poz. 20). Natomiast po nowelizacji przepisów istnieją pewne wątpliwości, czy przedmiotowe odsetki stanowią obrót zwolniony. W opinii Redakcji, mając na uwadze prawo unijne, opisywane wynagrodzenie w dalszym ciągu podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT. Natomiast bezspornym jest, że opisywane odsetki nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *