GIFF: rejestracja transakcji na pochodnych instrumentach finansowych

Zgodnie z konstrukcją przepisu art. 8 ust. 1 ustawy rejestracji transakcji dokonuje instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, tj. bezpośrednio wykonująca zlecenie lub dyspozycję klienta (art. 2 pkt 1e ustawy). Transakcja wykonywana jest przez dom maklerski, tak wiec na domu maklerskim spoczywa obowiązek rejestracji transakcji wynikający z art. 8 ust. 1 ustawy.

Transakcja powinna być zarejestrowana: w dniu otwarcia pozycji – jako wartość transakcji wskazać należy wartość depozytu zabezpieczającego, rejestracji należy dokonać także w dniu zamknięcia pozycji – jako wartość należy wskazać wartość depozytu wymagalnego.
 
Ze względu na specyfikę obrotu na rynku OTC można odstąpić od podawania w rejestrze transakcji danych domu maklerskiego jako drugiej strony opisanych transakcji.

 

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *