Globalna Gospodarka i system walutowy

Konferencja przebiegać będzie pod hasłem „Kształtowanie przyszłości międzynarodowego systemu walutowego” i będzie miała miejsce w warszawskim hotelu Sheraton. Swoją obecność zapowiedziało wielu znakomitych ekonomistów, do których zaliczyć można prezesów banków centralnych m.in. Kanady, Brazylii, Chin, Indii.
Konferencja ma być miejscem wymiany poglądów nt. obecnej i perspektywicznej funkcji dolara amerykańskiego i euro w międzynarodowym systemie monetarnym, a także szans wyznaczania nowych regionalnych obszarów walutowych. Obszarem wyjścia dyskusji będą monitorowane ostatnio zjawiska zachodzące na globalnych rynkach finansowych, które dowiodły istnieniu ścisłego związku między sferą finansową a realną gospodarki. Wykazały jednocześnie gigantyczną influencję międzynarodowego systemu walutowego na światową sytuację makroekonomiczną.
W planach organizatorów, konferencja z udziałem tak znanych i cenionych ekonomistów ma stać się szansą na podniesienie istotnej kwestii dotyczącej potrzeb i możliwości podjęcia aktywności służących przywróceniu równowagi i stabilności międzynarodowego systemu walutowego.
Konferencję rozpocznie ekonomista i laureat nagrody Nobla, gość honorowy konwentu,  prof. Robert A. Mundell. Jest on jest wykładowcą Uniwersytetu Columbia. Trudnił się m.in. analizą roli kursów walutowych – dowiódł, iż reżimy kursowe mają znaczący wpływ na efektywność polityki pieniężnej danego kraju (tzw. model Mundella-Fleminga). Jest także twórcą koncepcji optymalnego obszaru walutowego- strefy państw, rezygnujących z własnych walut narodowych na korzyść wspólnej jednostki monetarnej. Ten zamysł stał się fundamentem stworzenia systemu euro.
W 1999 r. Robert A. Mundell otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie  ekonomii za swoje badania nad polityką pieniężną i fiskalną w sytuacji istnienia różnych systemów walutowych jak również za badania nad optymalnymi obszarami walutowymi.
W konferencji udział swój potwierdzili również: Piotr Wiesiołek, pierwszy zastępca prezesa NBP, prof. Witold Koziński, wiceprezes NBP, a także profesorowie Stanisław Gomułka i Krzysztof Rybiński. Konwent swoją obecnością zaszczycą również ministrowie finansów: Jerzy Osiatyński i Mirosław Gronicki.

NBP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *