Czynny żal nie zawsze skuteczny

W czasie czynności sprawdzających urząd skarbowy zakwestionował opodatkowanie wskazanej dostawy według stawki 0% i wezwał do dokonania korekty deklaracji VAT-7 poprzez wykazanie dla tejże transakcji stawki 22%. W międzyczasie obowiązki głównej księgowej ze względu na jej urlop wychowawczy przejął nowozatrudniony pracownik. Czy w opisanym przypadku pracownik pełniący w chwili obecnej obowiązki głównej księgowej wraz z korektą deklaracji powinien złożyć czynny żal.

Niestety w przedstawionej przez Czytelnika sytuacji tzw. czynny żal będzie nieskuteczny, a tym samym nie pozwoli na uniknięcie odpowiedzialności karno-skarbowej z tytułu zaniżenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Trzeba bowiem mieć na uwadze, iż na mocy art. 16 Kodeksu karnego skarbowego (dalej: kks) nie podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, włączając w to wskazanie osób współdziałających w jego popełnieniu. Jednakże aby czynny żal odniósł swój skutek, a więc, żeby doprowadził do wyłączenia karalności sprawcy, musi spełniać określone w przepisach warunki.

Podstawowym wymogiem, który należy spełnić jest złożenie czynnego żalu w czasie, kiedy organ ścigania (np. urząd skarbowy) nie dysponuje jeszcze wyraźnie udokumentowanymi wiadomościami o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co więcej, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa czy wykroczenia skarbowego w celu zachowania swej skuteczności powinno być złożone przed rozpoczęciem przez organ ścigania czynności służbowej, a w szczególności czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.  Natomiast w opisanej przez Czytelnika sprawie organy podatkowe w trakcie przeprowadzonej kontroli zdobyły wiedzę dotyczącą popełnionego czyny zabronionego. Tym samym złożenie czynnego żalu w obecnej sytuacji nie uwolni sprawcy od odpowiedzialności karno-skarbowej.

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę, iż wspomnianą odpowiedzialność karno-skarbowego będzie ponoszona przez sprawcę czynny zabronionego polegającego na zaniżeniu zobowiązania podatkowego. Niewątpliwie sprawcą będzie w tym przypadku główna księgowa spółki, która zdecydowała się na opodatkowanie transakcji według stawki podatku VAT w wysokości 0%, bez posiadania wymaganych przez przepisy prawa przesłanek. Natomiast osoba wykonująca obecnie zadania głównej księgowej nie jest sprawcą owego czynu, zatem nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Jedna myśl na temat “Czynny żal nie zawsze skuteczny”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *