Gminy ustalają podatki i opłaty lokalne na 2023 rok

W przyszłym roku czekają nas duże podwyżki podatków i opłat lokalnych. Aktualnie trwa obradowanie nad budżetami na 2023 rok w poszczególnych gminach. Maksymalne wysokości opłat, jakie może uchwalić gmina na przyszły rok nie są jednak zupełnie dowolne. Poszczególne, maksymalne stawki wskazuje bowiem Ministerstwo Finansów w swoim obwieszczeniu.

Październik jest czasem, kiedy to w poszczególnych gminach w Polsce trwają prace nad ustanowieniem budżetu na 2023 roku. W tym też czasie radni ustalić muszą wysokość podatków i opłat, jakie będą obowiązywały w ich gminie od stycznia przyszłego roku. Będą to jednak robić w oparciu o obwieszczenie wydane w lipcu przez Ministerstwo Finansów.

Obwieszczenie MF w sprawie podatków lokalnych 2023

Obwieszczenie Ministerstwa Finansów w sprawie opłat i podatków lokalnych, które wydawane jest odrębnie dla każdego roku – ma duże znaczenie. Wskazuje ono bowiem maksymalne wysokości opłat, jakie może przyjąć gmina na dany rok. Wskazane w obwieszeniu podatki na 2023 rok są niestety znacząco wyższe od tegorocznych. Na jakie podwyżki musimy się szykować?

2023 rok – jakie podatki i opłaty w górę?

Na podstawie wydanego przez MF obwieszczenia wzrosną w zasadzie wszystkie podatki i opłaty w 2023 roku. Jedną z podwyżek jest opłata za posiadanie psa, która może w przyszłym roku wzrosnąć nawet o 16 zł. To jednak nie wszystko. Przyszykować musimy się również  na wzrost innych podatków i opłat. Mowa m.in. o podatku od nieruchomości, gruntu, od środków transportowych, czy choćby opłacie targowej.

Maksymalne kwoty podatków i opłat lokalnych 2023

Maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych szukać należy w Obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. 2022 poz. 731).  Akt prawny zawiera szczegółowy wykaz nowych wysokości podatków. 

Źródło: Pit.pl

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *