Górne granice podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

Zgodnie z obwieszczeniem nie dokonano zmiany stawek, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tj. stawek: podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, podatku od środków transportowych od autobusów). Wysokość stawek na 2016 r. została ustalona ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *