Bilans płatniczy – formularze w zakresie instrumentów pochodnych w JSFP

Ograniczone zasoby kadrowe podmiotów sektora finansów publicznych nie pozwalają na tworzenie komórek zarządzania ryzykiem.

Jednostki sektora finansów publicznych od 2010 roku mają obowiązek przekazywania informacji niezbędnych do przygotowywania bilansu płatniczego. Ciążący obowiązek nakazuje przekazywanie sprawozdań z częstotliwością miesięczną lub kwartalną. Obowiązek informowania o zawartych umowach w zakresie instrumentów pochodnych jest przejawem dodatkowej kontroli nad działalnością tych jednostek. Nie jest to jednak kontrola pełna, gdyż jednostki te mają obowiązek informować o transakcjach zawartych z nierezydentami.

Obowiązek informacyjny ciąży na każdym podmiocie zawierającym walutowe instrumenty pochodne ze względu na status partnera kontraktu – należy informować o kontraktach zawartych z podmiotami zagranicznymi. W przypadku zawieranych kontraktów krajowych (zawieranych z rezydentami) nie ma obowiązku informacyjnego. Stan taki oznacza, że w przypadku zawarcia kontraktu z oddziałem banku zagranicznego nie ma obowiązku informacyjnego – w związku z czym kontrola nie jest pełna. Oczywiście bank ten ma swoje obowiązki informacyjne jednak komórki nadzorujące działalność takie banku nie zajmują się bezpieczeństwem finansowym JSFP.

Rozporządzenie przewiduje trzy rodzaje formularzy w zakresie instrumentów pochodnych. Główna uwaga skierowana została na niesymetrycznych instrumentach walutowych. Niesymetryczność związana jest z nierównomiernie rozłożonym ryzyku czyli sytuacja, w której jeden z partnerów kontraktu może wycenić swoją maksymalną stratę lub zysk natomiast drugi partner kontraktu może ponieść nieograniczoną stratę lub zysk. Formularz IP-ASA zawiera informacje o zawartych kontraktach niesymetrycznych w zakresie aktywów natomiast Formularz IP-ASP w zakresie pasywów. Ostatni Formularz IP-SYM przewiduje przekazywanie informacji o wszelkich zawartych kontraktach walutowych bez względu na charakter (zarówno aktywny jak i pasywny) o symetrycznym rozkładzie ryzyka (symetryczność oznacza, że strata jednego z partnerów jest zyskiem drugiego i odwrotnie).

Podstawa prawna:
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Ustawa z dnia 22 lipca 2002 r. Prawo dewizowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

zobacz również:

Jedna myśl na temat “Bilans płatniczy – formularze w zakresie instrumentów pochodnych w JSFP”

  1. Nie absolutnie

    ksiegowanie nabytego auta WN Rozliczenie zakupu (ew Srodki trwałe jeśli od rau OT) MA Rozrachunki
    Nie ma potrzeby tu ani ruszania kapitału ani RMP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *