GUS o produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej

Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu o 1,7%, w tym w górnictwie rud metali o 5,5%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,1% oraz w pozostałym górnictwie i wydobywaniu o 1,2%. Zanotowano również wzrost cen w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,6%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,1%). Obniżono natomiast ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 0,1%), w tym produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,9%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, odzieży (po 1,8%), maszyn i urządzeń (o 1,1%), urządzeń elektrycznych, wyrobów z metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,7%), wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny (o 0,6%), mebli (o 0,5%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,3%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych oraz wyrobów tekstylnych (po 0,2%).
 
Podniesiono natomiast ceny produkcji artykułów spożywczych, pozostałego sprzętu transportowego, wyrobów farmaceutycznych, skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,2%), produkcji napojów (o 0,3%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,4%), wyrobów tytoniowych (o 1,1%), metali (o 1,5%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,4%).

W marcu 2010 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,4% niższe niż przed rokiem. Obniżono ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 4,2%). Podniesiono natomiast ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,6%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 6,5%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 13,7%).

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu 2010 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Zarówno ceny budowy budynków, budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, jak i robót budowlanych specjalistycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lutym br.

W porównaniu z marcem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 0,6% (wobec wzrostu 1,3% przed rokiem)
GUS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *