Ile czasu ma podatnik na przedstawienie kontrolującemu dowodu?

W opisywanej sytuacji organ podatkowy powinien wyznaczyć termin na  przedstawienia tego dowodu. W praktyce można spotkać się z narzucaniem przez organy podatkowe stosunkowo krótkiego terminu na przedstawienie dowodu. Czy jest to prawidłowe?

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że termin na przedstawienie dowodu nie może być krótszy niż 3 dni (art. 189 § 2 Op). Jednocześnie określając termin na przedstawienie dowodu organ podatkowy powinien kierować się charakterem dowodu i stanem postępowania. Nieprawidłowym zatem będzie określenie terminu krótszego niż trzydniowy, jak również terminu nieadekwatnego do trudności, które może napotkać podatnik w przypadku przeprowadzenia dowodu. Niestety w przypadku wyznaczenia zbyt krótkiego terminu na przeprowadzenie dowodu strona postępowania nie ma możliwości zaskarżenia tego rozstrzygnięcia. Może jednak powołać się na powyższą okoliczność przy dokonywaniu zaskarżenia decyzji, czy postanowienia, które będzie rozstrzygało sprawę.

Co jednak najciekawsze, przepisy nie przewidują żadnej sankcji za naruszenie przez podatnika terminu wskazanego przez organ podatkowy na przeprowadzenie dowodu. Co więcej, organ podatkowy nie może zastosować żadnej sankcji za nieprzedstawienie dowodu.  Może jednak dokonać oceny zachowania strony i wiązać z tym określone skutki prawne. Ponadto organ podatkowy ostatecznie dokona swobodnej oceny wszystkich zebranych dowodów. Przy tej okazji może odnieść się do braku potwierdzenia pewnych faktów, zdarzeń czy okoliczności ze względu na nieprzedstawiony przez stronę dowód.

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *