Sprzedaż w sieci – moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

W myśl znowelizowanych przepisów generalną zasadą jest obowiązek wykazania podatku VAT należnego w momencie dokonania sprzedaży towarów bądź usług. Powyższe zmiany dotknęły również przedsiębiorców dokonujących sprzedaży w sieci. W szczególności, z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylony został przepis szczególny, zgodnie z którym przy sprzedaży z zapłatą za zaliczeniem pocztowym, obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania płatności. W konsekwencji, terminem powstania obowiązku podatkowego dla e-sklepów – analogicznie jak dla większości podatników – będzie:

  • data dokonania dostawy, lub
  • data otrzymania zaliczki bądź przedpłaty, jeśli nastąpiła wcześniej od dostawy.

Aby zatem określić prawidłowo moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów za pomocą Internetu, należy przeanalizować odrębnie dwie sytuacje:  gdy nabywca wybrał przedpłatę jako formę zapłaty za towar oraz gdy płatność nastąpi za pobraniem.

Przy płatności z góry przelewem bądź kartą kredytową, z dniem otrzymania zapłaty powstanie obowiązek rozliczenia podatku VAT. Gdy zaś zapłata nie poprzedza dostawy towarów, obowiązek podatkowy w VAT powstaje na zasadach ogólnych zgodnie z datą sprzedaży, czyli w momencie dostarczenia towaru do nabywcy. Konsekwentnie – w odróżnieniu od regulacji obowiązujących do końca 2013 r. – obowiązek podatkowy przy płatności za pobraniem powstanie bez względu na brak otrzymania zapłaty za towar.
Ze względu na fakt, iż dla określenia daty powstania obowiązku podatkowego decydująca nie jest data wydania towaru firmie kurierskiej, nadania go na poczcie, lecz dzień faktycznego odbioru przesyłki, w praktyce precyzyjne wskazanie tej daty może przysporzyć podatnikom sporo trudności. Istotny jest dostęp do rzetelnej dokumentacji dostaw towarów realizowanych przez pocztę lub firmę kurierską, pozwalającej na ustalenie faktycznej daty wydania towaru klientowi.
Innym problemem, z którym muszą zmierzyć się podmioty dokonujące sprzedaży w sieci, jest właściwe udokumentowanie transakcji, przy czym pewne wątpliwości w tym zakresie występują zarówno w przypadku rejestrowania sprzedaży w kasie fiskalnej jak i w przypadku, gdy powinna zostać wystawiona faktura VAT.
Wprawdzie przepisy nie określają momentu, w którym daną sprzedaż należy zarejestrować na kasie fiskalnej, niemniej w praktyce uznaje się, że powinno to nastąpić z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Zatem prawidłowe wystawienie paragonu fiskalnego będzie stosunkowo proste, gdy nabywca dokonuje przedpłaty na konto sprzedawcy. Paragon powinien zostać wówczas wydrukowany w dniu uzyskania płatności i przesłany wraz z przesyłką. Natomiast w przypadku płatności za pobraniem, wydrukowanie i przesłanie paragonu w jednej paczce z towarem może okazać się niewłaściwe np. w przypadku sprzedaży na przełomie miesięcy – obowiązek podatkowy mógłby wówczas zostać wykazany w nieprawidłowym okresie.
Prawidłowe wystawienie faktury w przypadku, gdy nie jest znana faktyczna data dostawy również może okazać się problematyczne. Przepisy ustawy o VAT dają jednak w takim przypadku możliwość wystawienia takiego dokumentu bez daty sprzedaży – data ta powinna być bowiem wskazana na fakturze pod warunkiem, że została określona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *