Inflacja mocno w górę – spadają zyski z oszczędności

W styczniu 2011 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych, według wstępnych danych, były wyższe niż w grudniu ub. roku o 1,2% oraz o 3,8% wyższe niż przed rokiem.

ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,7%

Więcej niż w grudniu ub. roku konsumenci płacili za drób, owoce, warzywa oraz cukier. Wzrosły ceny mąki, mięsa wołowego i wieprzowego, jaj, ryżu oraz ryb. Wyższe były także ceny mleka, masła i pieczywa. Podrożały również napoje bezalkoholowe, w tym najbardziej kawa, wody mineralne lub źródlane i soki. W styczniu br. nastąpił wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,7%).

spadek cen odzieży i obuwia
Mniej niż w grudniu ub. roku konsumenci płacili za odzież i obuwie (o 2,5%).

drożej za mieszkanie
Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w styczniu br. o 2,2%. Podrożało użytkowanie mieszkania. Zanotowano wzrost opłat za usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości (śmieci), a także zaopatrywanie w wodę. Podniesiono opłaty za najem mieszkania. W styczniu br. wzrosły ceny nośników energii. Obowiązujące od stycznia br. nowe taryfy dla energii elektrycznej i usług dystrybucji wpłynęły na wzrost opłat za energię elektryczną. Podrożał także opał i energia cieplna. Więcej niż w grudniu ub. roku płacono za towary i usługi w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego.

cenniejsze zdrowie
W styczniu br. nadal rosły opłaty dotyczące towarów i usług związanych ze zdrowiem. Więcej należało zapłacić za usługi stomatologiczne, lekarskie, a także artykuły farmaceutyczne.

Podrożały także wyroby kosmetyczne i perfumeryjne oraz środki do higieny osobistej.

 

transport

Ceny w zakresie transportu były o 1,4% wyższe niż w grudniu ub. roku, głównie w wyniku wzrostu cen paliw do prywatnych środków transportu. Podniesiono opłaty za usługi transportowe. W niewielkiej skali potaniały natomiast samochody osobowe.

W styczniu br. niższe były opłaty związane z łącznością.

kultura i edukacja
Odnotowano wzrost cen towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą. Więcej niż w grudniu ub. roku płacono za gazety i czasopisma, turystykę zorganizowaną, usługi w zakresie rekreacji i kultury. Potaniał natomiast sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny. Opłaty dotyczące edukacji były wyższe niż w grudniu ub. roku.

usługi
Spośród innych towarów i usług, podniesiono opłaty w zakresie ubezpieczeń oraz opieki społecznej. Więcej niż w poprzednim miesiącu należało zapłacić za usługi świadczone w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i zakładach pielęgnacyjnych.

GUS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *