Inflacja w lipcu 2010

Specjaliści resortu gospodarki przypuszczają, iż spadek cen w sierpniu 2010 r. powinien się kształtować jak w miesiącu poprzednim , czyli na poziomie 0,2 proc. Spadek cen żywności będzie w ich opinii nieznacznie mniejszy niż odnotowany w lipcu. Spodziewają się jednak małego wzrostu cen paliw, co konsekwencji da się odczuć na cenach transportu. Ograniczony powinien być natomiast wzrost cen usług w rekreacji, kulturze, gastronomii i hotelarstwie.

Ministerstwo Gospodarki twierdzi, iż roczny wskaźnik wzrostu cen w miesiącu sierpniu powinien utrzymać się na poziomie 2 proc. We wrześniu szacowane jest natomiast przyśpieszenie inflacji, aczkolwiek powinno się ono utrzymać poniżej celu inflacyjnego RPP. Bazowym źródłem niepewności będą ceny żywności, a także zmiany kursu złotego.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *