Informacja o decyzjach Bronisława Komorowskiego

22 i 23 kwietnia 2010 r. – wydanie postanowień w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca 2010 r.

29 kwietnia 2010 r. – podpisanie postanowienia o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP:

 • Protokołu nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniającego system kontroli Konwencji, sporządzonej w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r., w językach angielskim i francuskim oraz w uwierzytelnionym przekładzie na język polski
 • Oświadczenia rządowego z dnia 19 kwietnia 2010 r., w sprawie mocy obowiązującej powyższego Protokołu
 • Dokumentu ratyfikacyjnego z dnia 28 września 2006 r.
 • Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republik Federalnej Niemiec, Republik Łotewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r., w języku angielskim wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
 • Oświadczenia rządowego z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej powyższej Umowy
 • Dokumentu ratyfikacyjnego z dnia 5 marca 2010 r.

29 kwietnia 2010 r. – podpisanie 9 ustaw, w stosunku do których zbliżał się termin na ich podpisanie:

 • ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
 • ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
 • ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw
 • ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
 • ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 • ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
 • ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

29 kwietnia 2010 r. – podpisanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego:

– 7 sędziów na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego

– 23 sędziów na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego

BPKS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *