\”Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw\”

Planowane jest poruszenie m.in. zagadnień:

    * W jaki sposób wykorzystać możliwości stwarzane przez rynek zamówień publicznych?
    * Praktyczne sposoby przezwyciężenia barier wejścia na rynek zamówień publicznych.
    * Efektywna konkurencja z dużymi firmami w pozyskiwaniu zamówień publicznych?
    * Plany brytyjskich i europejskich ekoinnowacji
    * Sposoby korzystania z możliwości oferowanych przez ekoinnowacje
    * W jaki sposób europejskie firmy wykorzystują najnowsze ekoinnowacyjne technologie w swoim rozwoju?
    * Różne źródła finansowania ekoinnowacji
    * Zarządzanie ekoinnowacyjnością
    * Transfer wiedzy i technologii w dziedzinie ekoinnowacji w regionie

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne, natomiast więcej informacji na stronie PARP.

PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *