Inspektor PIP zmieni umowę cywilnoprawną na umowę o pracę?

O takim rozwiązaniu wspominaliśmy już wcześniej, gdyż był już zgłaszany w poprzedniej kadencji Sejmu, wtedy jeszcze przez największą partię opozycyjną.
Nie podważając kompetencji inspektorów pracy, pomysł wydaje się jednak rodzić zbyt wielkie ryzyko w zakresie odszkodowań od państwa za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
Pomysł zmian obecnie zostały poddane dyskusją w Radzie Dialogu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *