PIT-11 przesyłany elektronicznie?

Podatnik rozważa wprowadzenie systemu informatycznego przesyłającego pracownikom informacje PIT-11 drogą elektroniczną.
W związku z powyższym podatnik powziął wątpliwości czy przekazując pracownikowi PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w postaci wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy internetowej, realizuje obowiązek przekazania podatnikowi PIT-11.
Zdaniem Podatnika brak jest przepisów nakazujących przekazywanie informacji PIT-11 jedynie w formie papierowej.
Minister Finansów zgodził się z poglądem Podatnika i podkreślił, że celem prawidłowego wykonania obowiązków przekazania pracownikom informacji PIT-11 w formie elektronicznej jest uzyskanie zgody podatników na taką formę przekazania PIT-11 i opatrzenie ww. dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Rozstrzygnięcie podjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach pozwala na sformułowanie następującej tezy:
,,(…) żaden z przepisów ustaw podatkowych z jednej strony nie nakazuje uzyskanie od podatnika zgody (również w formie pisemnej) na otrzymanie przez niego informacji PIT-11 drogą elektroniczną (doręczenie tym osobom informacji PIT-11), z drugiej strony żaden przepis tego nie zabrania (…)”.
W tym miejscu należy podzielić pogląd Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, iż żaden z przepisów ustaw podatkowych nie nakazuje uzyskania od podatnika zgody na otrzymanie przez niego informacji PIT-11 drogą elektroniczną i jednocześnie żaden przepis nie zabrania takiego działania.
Mając jednakże na uwadze obowiązek pracodawcy polegający na przekazaniu pracownikowi informacji PIT-11 bezpieczniej jest uzyskać zgodę na przesyłanie informacji PIT-11 w formie elektronicznej. Powyższe wynika z faktu, iż nie wszyscy mają możliwość odbioru dokumentów drogą elektroniczną bądź po prostu nie chcą taką drogą odbierać informacji PIT-11.
Powyższe bezpieczniejsze podejście wynika z faktu, iż na pracodawcy jako na płatniku ciąży ciężar udowodnienie doręczenia pracownikowi (podatnikowi) informacji PIT-11 w przypadku zaistnienia z tym zakresie wątpliwości.
Na zasadność powyższego wskazał m.in.  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2012 r, sygn.: IPPB4/415-791/11-3/MP7,  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2011 r., sygn.: IBPB II/1/415-388/11/MK czy Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2014 r., sygn.: IPTPB1/415-163/13-8/14-S/KSU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *