Inwestycja w roboty daje oszczędności podatkowe

Przedsiębiorca odliczy 150% kosztów zakupu robotów przemysłowych. Nie przeszkadza w tym zapłata zaliczki w 2021 r.

Od 2022 r. obowiązuje ulga, która ma usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Pozwala odliczyć dodatkowe 50 proc. m.in. kosztu nabycia nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów funkcjonalnie z nimi związanych oraz służących bezpieczeństwu pracy na stanowiskach, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem. Chodzi np. o czujniki, sterowniki, zamki bezpieczeństwa, bariery. Przedsiębiorca odliczy też koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do uruchomienia i przyjęcia do używania robotów oraz usług szkoleniowych. Obejmuje to też opłaty ustalone w umowie leasingu.

– Kolejna pozytywna interpretacja fiskusa ucieszy podatników, którzy rozważają skorzystanie lub już korzystają z tzw. ulgi na robotyzację. Znamy już kilka pozytywnych odpowiedzi organów skarbowych. Liczymy, że wkrótce będzie można wręcz powiedzieć o pozytywnej linii interpretacyjnej dyrektora KIS – mówi Łukasz Bączyk, członek zarządu ASB Tax sp. z o.o.

W jednej z najnowszych (nr 0111-KDIB1-2.4010.318. 2022.2.DP) skarbówka uznała, że w odliczeniu nie przeszkadza zapłata zaliczki w czasie, gdy przepisy nie obowiązywały. Spółka w 2021 r. zawarła umowę dostawy, montażu i uruchomienia nowego robota przemysłowego (stanowiska do paletyzacji). W 2021 r. spółka zapłaciła zaliczkę wynoszącą 30 proc. ceny urządzenia.

Moment poniesienia kosztu

Dyrektor KIS przypomniał, że art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT pozwala na ponadnormatywne odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Ulga dotyczy wydatków zaliczonych do tej kategorii w latach 2022–2026. Możliwość skorzystania z preferencji należy wiązać z momentem poniesienia kosztu. Zapłacona w 2021 r. zaliczka nie stanowiła dla spółki kosztów podatkowych. Spółka dopiero w 2022 r., czyli z chwilą otrzymania faktury, ujęła kwotę netto w rachunku podatkowym jako koszt.

Jak wyjaśnia Łukasz Bączyk, istotą interpretacji jest przyznanie przez organ, iż wskutek równoczesnego rozpoznania danego wydatku jako koszt uzyskania przychodów, jak i skorzystania wobec tego wydatku z ulgi na robotyzację koszt zostanie rozpoznany dla celów podatkowych efektywnie w wysokości 150 proc. (100 proc. przez rozpoznanie jako KUP, 50 proc. – przez zastosowanie ulgi na robotyzację obliczanej dopiero po ustaleniu dochodu do opodatkowania).

– To poprawne technicznie podejście. Nasi klienci już korzystają z ulgi na robotyzację, a pozytywne interpretacje tylko wzmocnią ten trend – mówi Łukasz Bączyk.

W innej interpretacji (nr 0111-KDIB1-2.4010.129.2022. 2.AW) fiskus zgodził się, że ulga dotyczy też wydatków poniesionych na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 stycznia 2022 r. Chodzi o roboty przemysłowe, maszyny, urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne wprowadzone do ewidencji środków trwałych jeszcze przed tą datą, od których odpisy amortyzacyjne będą dokonywane w latach 2022–2026.

Źródło: Rzeczpospolita

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *