Inwigilacja na skalę europejską

Jednym z przedmiotów posiedzenia Ecofin było zwiększenie skuteczności walki z przestępstwami podatkowymi oraz unikaniem opodatkowania. W tym celu podjęto decyzję o rozszerzeniu automatycznej wymiany informacji pomiędzy administracjami podatkowymi poszczególnych państw UE. Powyższe oznacza możliwość ściślejszego kontrolowania obywateli UE przez administracje podatkowe.

Zgodnie z przyjętymi założeniami przedmiotem automatycznej wymiany informacji mają być dane odnośnie odsetek, dywidend oraz innych rodzajów dochodów, w tym również pochodzące z transakcji finansowych. Wskazane zmiany w prawie stanowią kontynuację inwigilacji obywateli UE, która została przyjęta przez Dyrektywę 2011/16/EU, umożliwiającej pozyskiwane informacji o opodatkowaniu rezydenta danego państwa w innych krajach UE.

Państwa członkowskie powinny wprowadzić nowe rozwiązania do końca 2015 r. Termin pierwszego przesyłania danych to wrzesień 2017 r.
 
Jako puentę posiedzenia Ecofin można podać cytat z przemówienia przewodniczącego Rady Ecofin oraz Ministra Finansów Włoch Pier’a Carlo Padoan, który stwierdził: „Dzisiaj podjęliśmy olbrzymi krok ku większej przejrzystości, oznaczającej koniec tajemnicy bankowej dla celów podatkowych”.

Niestety założenia spotkania Ecofin nie są żadną nowości, a można nawet powiedzieć jedynie potwierdzeniem tego, że współczesny świat finansów zmierza ku Orwellowskiej inwigilacji. Jako znamienity dowód powyższego można podać przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych w postaci FATCA.

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *