Jak odliczyć paliwo na dojazd do pracy?

To już ostatnie dni na złożenie swojego rocznego rozliczenia PIT. W tym roku można to zrobić wyjątkowo nie do 30 kwietnia, ale do 2 maja. W obliczu wysokich cen na polskich stacjach paliw wiele osób może chcieć odliczyć koszty ponoszone na dojazd do pracy. Wyjaśniamy, jak można to zrobić.

Na złożenie rocznego rozliczenia PIT został już niecały tydzień. Co roku wykazujemy w nim zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania. Do tych drugich można zaliczyć zarówno dojazdy do pracy własnym samochodem, jak i transportem publicznym.

Kto może odliczyć paliwo na dojazd do pracy?

Jak czytamy na rządowej stronie podatki.gov.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 22 ust. 2 ustawy PIT) pracownik, który mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do pomniejszenia przychodów uzyskanych z pracy o 250 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 3000 zł za cały rok podatkowy. Natomiast pracownik dojeżdżający z innej miejscowości korzysta z prawa odliczenia kosztów w wysokości 300 zł miesięcznie (nie więcej niż 3600 zł za rok podatkowy).

Co bardzo istotne, do rozliczenia kosztów pracownik nie potrzebuje dokumentacji poniesionych wydatków, np. częstotliwości dojazdów do pracy, odległości pomiędzy zakładem pracy a miejscem zamieszkania, czy też kwot wydatków na paliwo związanych z użytkowaniem własnego środka transportu. Warunkiem koniecznym jest jednak zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a poza tym pracownik nie może pobierać dodatku na rozłąkę. Ponadto taka osoba musi złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie na cele stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Ustawodawca daje także możliwość odliczenia kosztów związanych z dojazdami do pracy komunikacją miejską. W tym przypadku podatnik może w rozliczeniu rocznym uwzględnić faktycznie poniesione wydatki, zamiast kosztów kwotowych. Konieczne jest wtedy jednak dodanie dokumentacji w postaci imiennych biletów okresowych.

W jaki sposób odliczyć paliwo na dojazd do pracy?

Najczęściej pracownicze koszty uzyskania przychodów uwzględnia już pracodawca w comiesięcznej wypłacie. W takim przypadku dochód uzyskany przez pracownika zostaje pomniejszony o wspomniane kwoty i to od niego obliczana jest zaliczka na podatek dochodowy. Tym sposobem nasze wynagrodzenie jest wyższe, bo korzystamy z ulgi na paliwo już w trakcie roku.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *