Jak kwalifikować wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu, z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej?

Jeden wskazywał na konieczność zakwalifikowania jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście, inny natomiast, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydanie interpretacji ogólnej w tej sprawie rozwiało dotychczasowe wątpliwości.
Tym samym kwalifikacja jest uzależniona od formy prawnej wykonywania zawodu.
Zatem jeżeli pełnomocnik wykonuje swoją działalność w formie organizacyjnej, a dochody z tej działalności są kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – wynagrodzenie przedmiotowe również jest zaliczane do przychodów z takiej działalności.
Natomiast gdy pełnomocnik wykonuje działalność w formie np. stosunku pracy – należy kwalifikować je do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
Źródło: Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 21.11.2013 r. (DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *