Jak określić koszt uzyskania przychodu w przypadku usług doradczych?

W wypadku, gdy korzystamy z usług doradczych o charakterze ogólnym możemy mówić o pośrednich kosztach uzyskania przychodu. W tym przypadku wydatki takie mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, ale powinien być on rozliczony w momencie jego poniesienia. Natomiast czasami podmiot gospodarczy korzysta z usług doradczych przy konkretnych inwestycjach. Wtedy usługi takie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu dopiero, gdy powstanie przychód, z tytułu danej inwestycji.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *