Jak opodatkować odpłatne zbycie akcji, czy udziałów w spółce z o.o.?

Opodatkowaniu podlega dochód, zatem w celu określenia wysokości dochodu musimy od przychodów ze zbycia odjąć koszty nabycia. W świetle obowiązujących przepisów dochód opodatkowany jest stawką 19%. Istotne jest, że przychód powstanie w chwili przeniesienia na nabywcę własności akcji, czy udziałów.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *