Jak opodatkować ryczałtem najem lokalu mieszkalnego w przypadku współwłasności?

Mianowicie jedynie wysokość czynszu, określona w umowie, będzie stanowiła przychód do podatkowania. Nie będą wliczane do podstawy opodatkowania opłaty z tytułu utrzymania lokalu, czy też mediów (w tym woda, CO, energia elektryczna, gaz). Jednocześnie w przypadku współwłasności, jeżeli umowa jest zawarta z jednym ze współwłaścicieli, wymagane jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o opodatkowaniu przychodu w całości przez jednego ze współwłaścicieli. Oświadczenie musi być złożone na piśmie. W przeciwnym razie u każdego ze współwłaścicieli powstanie przychód, oczywiście w wysokości połowy przychodu powstałego z całości.

Źródło:

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31.10.2013 r. (IPTPB1/415-502/13-4/AP)

 

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *