Jak udokumentować wydatki dla celów ulgi rehabilitacyjnej?

Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwoty wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, jak również wydatków, które są związane z ułatwieniem wykonywania danych czynności życiowych. Wydatki takie możemy podzielić na tzw. limitowane i nielimitowane. Dokumentacji wymagając jedynie wydatki limitowane, ponieważ wysokość tej kwoty ustala się właśnie na podstawie dokumentów, którymi mogą być faktury, potwierdzenie przelewu, rachunku itp. Istotnym jest, aby z tych dokumentów można było ustalić datę, kwotę, cel wydatkowania, jak również nabywcę (usługobiorcę) i zbywcę (usługodawcę).
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
  • www.finanse.mf.gov.pl
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *