Jaka stawka VAT na szkolenia?

Pracodawcy chcący podnieść kwalifikacje swoich pracowników wysyłają ich na kursy i szkolenia. W wielu z nich mamy jednak skomplikowaną sytuację w związku z naliczeniem podatku VAT. Jaka jest podstawowa stawka a w jakich przypadkach można być zwolnionym z podatku?

W Polsce stawki VAT dzielimy na 3 kategorie. Stawka podstawowa wynosi 23%. Stawki obniżone to odpowiednio 8%, 5% oraz 0%. Mamy również tak zwaną stawkę zwolnioną – to umowny termin dla grupy towarów i usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT.

W przypadku usług szkoleniowych objęte są one stawką podstawową, czyli 23% VAT. Jednak ustawodawca przewidział w artykule 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT przewidział sytuację zastosowania zwolnionej stawki VAT na usługi szkoleniowe. Są to:

 • wszelkie usługi szkoleniowe świadczone przez jednostki objęte publicznym systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania (art. 43 ust. 1 pkt 26) a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane (art. 43 ust. 1 pkt 26),
 • uczelnie oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia wyższego (art. 43 ust. 1 pkt 26) – zwolnieniem objęte będą też materiały dydaktyczne używane w procesie kształcenia,
 • usługi prywatnego nauczania (szkoleniowe) świadczone przez nauczycieli na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym (art. 43 ust. 1 pkt 27) – zwolnienie to obowiązuje bez względu na formę świadczenia usług, zwolnieniu podlegać będą zatem zarówno klasyczne szkolenia stacjonarne, jak i na przykład usługi szkoleniowe online,
 • przedsiębiorcy świadczący usługi szkoleniowe będące usługami nauczania języków (art. 43 ust. 1 pkt 28) – a więc wszelkiego typu szkolenia i kursy językowe, bez względu na ich formę oraz czas trwania
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (art. 43 ust. 1 pkt 29) o ile spełniony jest przynajmniej jeden z trzech warunków:
  • szkolenie organizowane jest przez organizatora posiadającego akredytację w ramach systemu oświaty,
  • szkolenia jest finansowane w całości lub w min. 70% ze środków publicznych,
  • szkolenie prowadzone jest na zasadach zawartych w odrębnych przepisach.

Szkolenia zwolnione z VAT

Wobec przedstawionych definicji możemy wymienić trzy przypadki, w których możemy uzyskać zwolnienie z podatku VAT na szkolenia i usługi finansowe

 • Szkolenia od akredytowanych podmiotów

Same przepisy ustawy o podatku VAT nie precyzują dokładnie o jaką akredytację chodzi. Przyjęło się uznawać za wystarczające uzyskanie akredytacji dla placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 z późniejszymi zmianami).

 • Szkolenia finansowane w całości lub minimum 70% ze środków publicznych.

W treści art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późniejszymi zmianami) możemy przeczytać, że usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. To oznacza, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów do ustawy, że zwolnienie mogą uzyskać które są sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Przykładowo mogą to być fundusze unijne. Rozporządzenie definiuje również dla kogo finansowanie zostało przeznaczone. Może to być zarówno uczestnik szkolenia jak i jego organizator.

Z tego typu rozwiązania najczęściej korzystają podmioty publiczne. Należy jednak zwrócić uwagę, gdy finansowanie ze środków publicznych zapewnione jest po stronie uczestnika. Wtedy musi on złożyć odpowiednie oświadczenie do organizatora szkolenia, aby mógł on zastosować stawkę zwolnioną VAT. Wzór dokumentu znaleźć można TUTAJ.

 • Szkolenia na zasadach otwartych

Przykładów takich szkoleń możemy znaleźć wiele. Stosuje się tutaj przepisy, kiedy szkolenie jest niezbędne do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu. Mogą to być więc zarówno szkolenia BHP (na podstawie Kodeksu Pracy), szkolenia z uprawnień budowlanych (przepisy Prawa budowlanego) czy szkolenia SEP (uprawnienia dla elektryków).

Podsumowanie

Szkolenia i usługi szkoleniowe podlegają stawce 23% VAT. W wielu sytuacjach ustawodawca wymienia sytuacje, których szkolenia mogą być zwolnione. Są to szkolenia w celu wykonywania zawodu, organizowane przez placówki publiczne (szkoły, uczelnie wyższe lub przedszkola) a także wymienione w odrębnych przepisach. Zwolnienie z VAT przysługuje również jednostkom z sektora finansów publicznych, jeśli są finansowane minimum w 70% ze środków publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *