Jaka jest forma prawna spółki w organizacji?

Tym samym spółka na takim etapie organizacji może już nabywać prawa i być przedmiotem zaciąganych zobowiązań. Ponadto spółka w organizacji ma również zdolność sądową, zatem może być pozywana i sama może pozywać. Jednak spółka w organizacji nabywa osobowość prawną dopiero z chwilą wpisu do rejestru.

Źródło: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *