Jaka jest odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka podatnika?

Odpowiedzialność ta ogranicza się jednak z jednej strony do zaległości podatkowych, które powstały w czasie trwania małżeństwa, a z drugiej strony jest ograniczona do wysokości udziału rozwiedzionego małżonka w majątku wspólnym. Po dniu uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego małżonek rozwiedziony nie ponosi odpowiedzialności za niepobrane podatki przez płatnika lub inkasenta, odsetki za zwłokę, czy też koszty egzekucyjne.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *