Jakie należy spełnić warunki podmiotowe, aby uzyskać pozwolenie na prowadzenie składu celnego?

Ponadto podmiot taki składa wniosek, który zawiera informacje podlegające weryfikacji. Mianowicie sprawdzane jest m.in. czy dany podmiot nie naruszył przepisów prawa celnego lub podatkowego, w zakresie poważnego lub powtarzającego się naruszenia, czy też badane jest niezaleganie z należnościami celnymi oraz podatkami wpłacanymi do właściwego urzędu skarbowego. Istotną w tym wypadku jest również kwestia dotycząca postępowań egzekucyjnych czy też postępowania upadłościowego takiego podmiotu, bowiem żadne z takich postępowań nie może toczyć się wobec tego podmiotu.
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *