Jakie obowiązki ciążą na podatniku podatku od gier hazardowych?

Warunkiem jest prowadzenie działalność obejmującej swym zakresem gry hazardowe, co jest dopuszczalne na podstawie odpowiednich koncesji lub zwolnień. Jednocześnie na podatnikach spoczywa szereg obowiązków wynikających z takiej działalności. Mianowicie podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych dla podatku od gier do właściwego naczelnika urzędu celnego oraz do obliczenia i wpłacenia tego podatku do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu z którego jest dokonane rozliczenie.

Źródło:

 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *