Jakie obowiązki wiążą się z umową najmu okazjonalnego?

Ponadto umowa taka może być zawarta na okres nie dłuższy niż 10 lat. Do umowy najmu okazjonalnego należy dołączyć oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i wskazanie lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać, jeżeli zostanie wykonana egzekucja.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)
 

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *