Jakie są skutki nabycia udziałów w sp. z o.o. przez jednego z małżonków

Jednocześnie małżonkowie pozostają jednak w małżeńskiej wspólności majątkowej. W takim wypadku w sytuacji, gdy małżonek nabędzie udziały z majątku wspólnego, udziału te wejdą do tego majątku. Jednakże udziałowcem, wspólnikiem przedmiotowej spółki, stanie się w wyniku tej czynności jedynie małżonek będący jej stroną.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *