Jakie są skutki nieokreślenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej?

Może się jednak zdarzyć, że podatnik nie określi tej wartości lub określi ją w sposób nieodpowiadający, zgodnie z oceną organu podatkowego, wartości rynkowej. W tej sytuacji organ podatkowy wzywa podatnika do podwyższenia lub obniżenia tej wartości oraz podaje jednocześnie wartość zgodnie z własnymi szacunkami.
W przypadku gdy podatnik pomimo tego wezwania nie dokonana zmian wartości rynkowej, organ podatkowy dokonana jej określenia posiłkując się opinią biegłego lub wyceną rzeczoznawcy. Podatnik poniesie wówczas koszty tych czynności jeżeli wartość określona w w/w sposób różni się o więcej niż 33% od wartości rynkowej podanej przez tegoż podatnika.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *