Jakie są skutki przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę?

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), nowy pracodawca wchodzi w prawa i obowiązki starego. Zatem staje się stroną dotychczasowych stosunków pracy. Tym samym stosunek pracy pracowników nie ulega zmianie co do treści, czy też obowiązków pracowniczych.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *