Jakie są zasady opodatkowania kontraktu menadżerskiego?

Zgodnie z art. 13 pkt 9 Ustawy przychody uzyskiwane z kontraktów menadżerskich stanowią należą do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Tym samym w tym przypadku powoduje, że płatnik (zleceniodawca) zobowiązany będzie do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto koszty uzyskania przychodu określa się na takich zasadach jak wysokość kosztów pracowniczych.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *