Jakie są zasady wystawiania faktur uproszczonych

Dla kwoty przyjętej w złotych, kwota graniczna wynosi 450 złotych. Faktura uproszczona nie musi zawierać wszystkich elementów wymaganych dla faktury VAT, jednakże obowiązkowe jest umieszczenie numeru NIP oraz adresu podatnika.
Źródło:
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *