Jakie warunki musi spełnić nabywca w celu odliczenia podatku VAT?

Nabywca musi spełnić jednak określone warunki. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych, nabywca musi być w posiadaniu faktury dokumentującej dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, lub faktury dokumentującej zapłatę (w całości lub części).
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *