Jakie warunki należy spełniać w celu zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów?

Jednakże w celu zastosowanie takiej stawki podatnik musi spełniać określone warunki. Po pierwsze podatnik musi posiadać dokument, który potwierdza wywóz towaru poza terytorium UE. Ponadto dokument ten musi posiadać przed upływem terminu, przewidzianym do złożenia deklaracji podatkowej, za dany okres rozliczeniowy, wskazuje na to art. 41 ust. 6 VATU.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *