\”Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego\”? – kilka słów o sposobie opodatkowania wspólników w spółce osobowej

Z pewnością wspólnicy takiej spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, obejmującą cały majątek wspólników. Oczywiście wierzyciel dochodzi swoich roszczeń najpierw z majątku samej spółki, jednak jeżeli nie zostanie zaspokojony, wówczas może zaspokoić się z całego majątku wspólników. W tym wypadku można mówić, że sentencja z książki Dumasa, jest adekwatna.
Jednak w zakresie opodatkowania dochodów z udziałów w spółce osobowej, każdy ze wspólników może wybrać dowolną formę opodatkowania. Oznacza to, że część wspólników może opodatkować dochody stawką liniową, a pozostali według skali progresywnej. W tym przypadku zatem każdy ze wspólników uzyskał dowolność. Jest to jednak dowolność z pewnymi ograniczeniami. Mianowicie, w sytuacji, w której dany wspólnik osiąga dochód z kilku źródeł, wówczas jest zobligowany do wyboru jednej formy opodatkowania dla wszystkich prowadzonych działalności.
Kończąc, zapraszam Państwa do tego abyście włączyli się do dyskusji i przesłali cytat, do którego będę mógł nawiązać w następnych publikacjach. Dla tych z Państwa, których cytaty wykorzystam przewidziane są darmowe numery najnowszego, lipcowego miesięcznika TaxFin.pl.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *