Jednolite zasady opodatkowania bonów i voucherów przyjęte przez Radę UE

Komisja Europejska już w 2012 r. podejmowała próby określenia nowych zasad opodatkowania bonów. Prace Komisji Europejskiej w tej kwestii były związane z licznymi wątpliwościami podatników z różnych krajów UE, kiedy nie zawsze wiadomo było, w jaki sposób należy rozliczyć VAT od bonu na towary bądź usługi, jeśli został on wydany w jednym państwie członkowskim, a zrealizowany w innym.
Znowelizowane regulacje dyrektywy VAT będą obejmowały nowe definicje: vouchera, vouchera jednego przeznaczenia oraz vouchera różnego przeznaczenia. W uproszczeniu voucherem (bonem) będzie dokument, który uprawnia określoną osobę do skorzystania z dostawy towarów bądź świadczenia usług przez inny podmiot. Voucherem (bonem) jednego przeznaczenia będzie taki, który wymaga, aby jego beneficjent wiedział, do czego dokument konkretnie go uprawnia. Natomiast voucherem różnego przeznaczenia ma być każdy inny dokument, czyli na przykład bon na określoną sumę do wykorzystania w sklepie. W tym ostatnim wypadku podatnik sam zdecyduje, jakie towary bądź usługi zakupi.
Według nowych zasad oba rodzaje bonów będą rozliczane w odmienny sposób na gruncie VAT. W przypadku vouchera jednego przeznaczenia będzie on traktowany jako przedpłata (zaliczka) na skorzystanie z konkretnego zakupu. Jeśli więc wystawca wyda taki bon np. na zakup konkretnego towaru, to transakcja ta będzie uznana za dostawę towaru i będzie uwzględniać VAT według stawki właściwej dla towaru bądź usługi, do której uprawnia bon. Późniejsze wydanie towaru lub wykonanie usług nie będzie się wiązało z koniecznością zapłaty podatku.
W przypadku vouchera różnego przeznaczenia VAT trzeba będzie rozliczyć dopiero w chwili realizacji zamówienia. Opodatkowaniu VAT podlegać będzie faktyczne przekazanie towarów lub świadczenie usług w zamian za otrzymany voucher (bon), przy czym każdy poprzedzający transfer tego bonu nie podlega opodatkowaniu (zasada odwrotna w stosunku do vouchera jednego przeznaczenia). Zatem zanim klient nie zdecyduje się na konkretny zakup, nie dojdzie do dostawy towaru bądź usługi, gdyż nie będzie możliwe ustalenie, w jakiej wysokości należy wykazać VAT.
Opisane rozwiązania dotyczą wyłącznie voucherów (bonów), w zamian za które uzyskać można towary lub usługi – nie znajdą zatem zastosowania względem voucherów uprawniających posiadacza do zniżki na zakup towarów lub usług.
Nowe zasady będą obowiązywały Państwa Członkowskie od 1 stycznia 2019 z zastrzeżeniem, iż będą dotyczyć wyłącznie bonów wyemitowanych po 31 grudnia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *